Itinerari de pregària per cada dia de la setmana

Per viure la Setmana de les Vocacions 2023 us proposem que cada dia preguem per una vocació diferent.

Podeu trobar els testimonis de cada una, preparats per la Joranda del 2021, clicant a l’icona de cada una.

DILLUNS – MISSIONERA

Text bíblic: Mc 16, 15.19-20

Els digué:—Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació.

Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Pregàries

  1. Preguem perquè sapiguem viure la nostra fe il·luminant la vida de les persones que ens envolten per tal de caminar plegats a la llum dels valors de l’Evangeli. Preguem al Senyor!.
  2. Preguem perquè hi hagi joves, matrimonis, preveres, religiosos i religioses, disposats a viure com  a missioners a on l’Església els encomani. Preguem al Senyor!.
  3. Preguem pels missioners i missioneres, pels laics i laiques en missió pastoral que fan servei al nostre Arquebisbat, que el Senyor els assisteixi amb la força del seu Esperit Sant. Preguem al Senyor!.
  4. Preguem per tots els missioners i les missioneres que ens han ajudat a créixer i madurar en la fe i que ja han mort, que el Senyor els aculli a la casa del Pare. Preguem al Senyor!.

 

DIMARTS – MATRIMONIAL

Text bíblic: Mt 19, 4-6

Jesús els va dir:
– ¿No heu llegit en l’Escriptura que el Creador, des del principi, els va fer home i dona?

I continuà:
– Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que l’home no ho separi.

Pregàries

  1. Preguem perquè siguin molts els joves que descobreixin en l’amor de la parella el do de l’amor creador de Déu. Preguem al Senyor!.
  2. Preguem perquè siguin molts els joves que puguin viure en la relació de la parella l’amor que fa lliures i que potencia el creixement i la promoció humana. Preguem al Senyor!.
  3. Preguem pels matrimonis que passen per moments de dificultat, que el Senyor els doni la força del seu amor per sobreposar-se i puguin així refermar el seu Vincle. Preguem al Senyor!.
  4. Preguem per tots els matrimonis cristians, per tal que puguin ser en el món un signe visible de l’amor de Déu a la seva Església. Preguem al Senyor!

 

DIMECRES – CONSAGRADA APOSTÒLICA

Text bíblic: Mt 10, 7-10

Pel camí prediqueu dient: “El Regne del cel és a prop.” Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. No us emporteu a la bossa cap moneda: ni d’or, ni de plata, ni de coure; no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó. El qui treballa, bé es mereix que el mantinguin.

Pregàries

 1. Perquè hi hagi joves que puguin viure els valors evangèlics en comunitat segons els carismes que l’Esperit va desvetllant en l’Església. Preguem al Senyor!.
 2. Per les Esglésies dels territoris de missió, perquè, amb la nostra pregària i amb la nostra ajuda econòmica, el Senyor susciti noves vocacions i puguin perseverar en el servei a les seves comunitats. Preguem al Senyor!.
 3. Preguem pels religiosos i religioses de vida apostòlica que viuen dificultats, que el Senyor els conforti i els refermi en la seva missió. Preguem al Senyor!.
 4. Preguem pels religiosos i religioses de vida apostòlica que hem conegut i que ha han mort, que el Senyor els pugui reconèixer entre els elegits del seu Regne. Preguem al Senyor!.

 

DIJOUS – CONSAGRADA CONTEMPLANTIVA

Text bíblic: Lc 10, 38-42

Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble, i l’acollí una dona que es deia Marta. Una germana d’ella, que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, que estava molt atrafegada per poder-lo obsequiar., s’hi va atansar i digué: – Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m’hagi deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar.

El Senyor li va respondre: – Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa.

Pregàries

  1. Preguem  perquè ens deixem seduir per la gratuïtat i la bellesa de l’amor incondicional de Déu. Preguem al Senyor!.
  2. Preguem perquè descobrim en la pregària l’actitud que ens permet ésser dòcils a l’Esperit i deixar-nos així impulsar per Ell en totes les nostres accions. Preguem al Senyor!.
  3. Preguem pels contemplatius i contemplatives, que el Senyor els faci el do de viure sempre en la Seva presència. Preguem al Senyor!.

 

DIVENDRES – PRESBITERAL I DIACONAL

Text bíblic: Mt 9, 36-38

En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors digué als seus deixebles:

– La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors.

Pregàries

  1. Preguem perquè sapiguem alimentar-nos amb el do de comunió que el Senyor ens va deixar com a sagrament del seu amor i de la seva presència enmig nostre. Preguem al Senyor!.
  2. Preguem perquè hi hagi nois que responguin amb disponibilitat i entusiasme a la crida que el Senyor els adreça de servir les comunitats des del ministeri ordenat. Preguem al Senyor!
  3. Preguem pels diaques i preveres del nostre Arquebisbat; que el Senyor els sostingui i els encoratgi sempre a configurar-se en allò que celebrem. Preguem al Senyor!.
  4. Preguem pels mossens que han servit a les nostres comunitats i que ja han mort; que el Bon Pastor els encamini cap als Prats deliciosos del Regne etern. Preguem al Senyor!.